Články


Život s Foresterem

2013-03-19 Přečteno: 9 047x

Optimistických článků o nových modelech vozů SUBARU Forester na tomto webu mnoho není. Možná je to tím, že Forester „dospěl“ a není o čem psát. Spíše je to proto, že Foerster zapadl do průměru vozů dané třídy.

Doby, kdy první Foerster 2.0 vytýčil novou kategorii automobilu, později 2.0 S Turbo přidal sportovní geny a pokračoval bonviván Foerster 2.5 XT, jsou dávno pryč. V současné době se můžeme dočíst „novinku“, že nový Forester při zrychlování nabízí víc, než by se podle technických údajů dalo předpokládat. Před těmito informacemi je ale dobré se mít na pozoru. Věřme jen stopkám a údajům výrobce.

Když tedy není povzbudivých informací, a rubrika ČLÁNKY se zrovna rychle neobměňuje, dovolte pro  (původně) dlouhé zimní (tedy jarní) večery uvést příběh jednoho staršího Foerstera.

Bezstarostně jezdíme a najednou na počítači vyskočí „FORESTER -STK“. Za těch čtrnáct dnů, co zbývá do platnosti svědčení, stačím pouze konstatovat že jsem preventivní prohlídku nestihl. Proto vyluxovat zevnitř, umýt zvenčí, připravit doklady a zajet do STK. Vzhledem ke skutečnosti, že krom předepsaných servisních úkonů (rozvody, oleje, brzdy aj.) většinou nic neřeším, beru prohlídku jako užitečnou a praktickou kontrolu (pro mnohé názor do pranice).

V minulosti jsem měl také problémy s STK. A to s kontrolou brzd, prováděnou na válcové zkušebně určené pro automobily s pohonem jedné nápravy ( http://www.subaruclub.cz/clanek/trvaly-a-neodpojitelny-pohon-vsech-kol-82 ). To se ale radikálně zlepšilo. Mnoho STK (najdete je na internetu) doplnilo zkušební linku o válcovou zkušebnu brzd, určenou pro vozy s pohonem 4x4. Dalo by se z logiky povinností a kompetencí předpokládat, že tento pozitivní posun vznikl aktivitou odpovědného odboru MD, ve spolupráci s importérem značky. Žel, ti zůstávají věrni relikviím technické minulosti. Zavedení moderní a bezpečné kontroly brzd vozů 4x4 přichází od provozovatelů STK!

Při popojíždění po lince STK využívám možnosti podívat se na spodek vozu jinak než z heveru, a vyslechnu komentář zkušebního technika.Tak se dozvídám že je od poslední návštěvy zpřísněno posuzování závad. Některá hodnocení A spadla do B, a ty zase do C. Proto zjištěná vůle silentbloků u stabilizačních ramen (kosti), znamená závadu B.

Měsíční termín na dojetí mnoho času neposkytne, a tak se informuji v autorizovaném servisu o opravě. Ceny náhradních dílů z oficiálního prodeje Subaru spadají do kategorie nemravných, a protože značkový servis jiné neakceptuje, bylo rozhodnuto. Vrátím se, alespoň v této nenáročné opravě do doby, kdy se většina úkonů dělala doma.

Bližší prohlídka zadní nápravy odhaluje že silentblok, který je upevněn svorníkem na tyč stabilizátoru jen na jedné straně, obr. 1, je v mnohonásobně horším stavu než silentblok, který je u nápravy uchycen svorníkem na obou stranách. Je to dáno tím že tyč stabilizátorů v místech pro svorník je zeslabena, a tak tyč vyrovnává nejen náklon kol, ale v místech svorníku pruží. Důsledkem toho je kuželový pohyb svorníku, který silentblok doslovně vymele. To platí i o přední nápravě, kde dokonce silentblok menšího průměru, upevněný symetricky, je v lepším stavu než silentblok větší, upevněný na tyči stabilizátoru jen na jedné straně.

                                                                      Obr. 1                            Obr. 2

                                    

Když už opravu provádím sám, pokusím se u zadní nápravy problém silentbloku u tyče stabilizátoru „vylepšit“. Na tyč, ještě v její tuhé části, navařím domeček, obr. 2., který eliminuje nežádoucí kývání svorníku. Pozor přitom na vyhřátí tyče, nebo na její rychlé zchlazení vodou. Tyč musí zůstat pevná, aby nepružila, ale ne křehká, aby nepraskla!   Po montáži nových ramínek (kostí) je výhodnější před dotažením matek svorníků postavit auto na kola. Zatížením nápravy se postavení ramínek vůči tyči a nápravě dostane do běžné  polohy. Pokud dotáhneme svorníky na heveru, už jen spuštěním na kolo jsou silentbloky trvale zatěžovány.

Celá oprava, s objednáním a dodávkou ND, byla hotova za týden. Když jsem auto projel, žádné rozdíly jsem ale nezaznamenal. Praktické zlepšení by se projevilo pouze v případě, že by raménko stabilizátoru bylo prasklé apod.

    Orientačně cenové relace (červen 2012):

-         přední ramínko                  suby     1200,- Kč/ 1 ks          autokseft       560,- Kč/ 1ks

-         zadní    -„-                         suby     2500,- Kč/ 1 ks          autokseft     1100,- Kč/ 1ks

Opakovaná návštěva STK byla úspěšná a měl jsem radost. S jídlem ale roste chuť a tak jsem se rozhodl uskutečnit opravu, na kterou jsem měl dlouhodobě spadeno. Dostat výšku kufru na původní hodnotu. Je několik problémů které postihují Forestery. Nejznámější jsou zadní tlumiče, a pokud nejezdíme jen v neděli do divadla, tak viskózní spojka. Výměnu viskózní spojky jsem „úspěšně“ absolvoval v servisu. Zato zadek vozu, to jasně nebylo ono!

O problematice zadních tlumičů jsem přečetl mnoho názorů a doporučení. Pochopitelně že standardním řešením je zavést vozidlo do značkového servisu. Ale tím se dostáváme do podobné situace jako u výše uvedených „kostí“. Značkový servis objedná podle VIN nové, samonivelační, a opět vyskočí ta cena originálních dílů! Pro mně, který zapřáhne nákladní přívěs 2x do roka, z toho je jedna cesta bez zátěže a když vezu náklad tak se snažím jeho hmotnost rovnoměrně rozložit, je samonivelační tlumič ekonomicky nezdůvodnitelný. Proto jsem volil variantu standardní tlumič a k tomu odpovídající pružina. Pokud vyměníte samonivelační tlumič a ponecháte původní pružinu, výsledný efekt se nemůže dostavit! To vyplývá z funkce samonivelačního tlumiče.

Obecně jsou samonivelační tlumiče dvojího druhu. Aktivní (Rower, Jaguár aj.), které jsou napojeny na tlakové čerpadlo (olej/vzduch) poháněné motorem, u nichž výšku udržuje tlak čerpadla. Pasivní, používané u Foersterů. Slovo pasivní ale neberme jako absolutní. Čerpadlo tu zastupuje píst vyrovnávací části, který je „poháněn pérováním“ automobilu. Jen pro orientaci bude uvedena jeho funkce, protože ta objasní proč s výměnou tlumiče musíme vyměnit i pero! Pokud bychom místo výměny pera použily podložky, dostaneme se sice na požadovanou výšku kufru, ale zadek vozu zůstane tvrdý.

Vyrovnávací část tvoří spodní a horní kryty, které jsou utěsněny proti úniku oleje, ale mezi sebou umožňují měnit vzájemnou výšku. V horním krytu je ještě další trubka, ve které se pohybuje píst (trubka a píst tvoří pumpu), který je uchycen až k horní části ocelové pružiny. Vyrovnávací část je naplněna olejem.

Když dojde k zatížení a ocelová pružina zmenší svoji výšku, píst vyrovnávací části vytlačí olej a tím se zvedne horní kryt vyrovnávací části. Celková výška, která je součtem výšky ocelového pera a vyrovnávací části, se tedy nemění. Ve skutečnosti je to daleko složitější. Celý systém má přepouštěcí kanály, k nim odpovídající ventily, atd.

V reálné činnosti samonivelačního tlumiče tedy péruje jak ocelová pružina, tak v protisměru vyrovnávací část. Co se ale stalo, že samonivelační tlumič přestal fungovat? S největší pravděpodobností došlo k úniku oleje. Spodní a horní kryt vyrovnávací části, ztrátou tlaku oleje, se zasunou na doraz. Zadek auta se o cca 3 až 4 cm sníží. Pro dorovnání původní výšky tedy můžeme použít zmíněné pevné podložky, nebo jinou ocelovou pružinou, která při standardní zátěží propruží o ty 3 až 4 cm méně.

Rozhodl jsem se pro jinou ocelovou pružinu. Jak ale nalézt technicky odpovídající náhradu? Volba byla nakonec úplně jednoduchá. V minulosti bylo oficielně dovezeno i několik Foersterů, které měly klasické pérování. Takže je známá i tovární specifikace jak standardního tlumiče (20360FC120 a 20360FC130), tak k tomu odpovídajícího ocelového pera (20380F130 - stejný průměr, stejný počet závitů, ale o 1 mm silnější "drát"). Obojí jsem, z cenově přijatelnějších nabídek, objednal a do tří dnů byly v garáži!

S výměnou jsou pro domácí práci kritické dvě věci. Za prvé upevnění tlakové trubky brzdy k tlumiči, za druhé výměna ocelové pružiny. Obojí jsem na radu, a následnou pomoc, vyřešil „profesionálně“.

Tlakové potrubí brzd jsem ani s kvalitními stranovými klíči, bez poničení jejich šestihranných matic, nedokázal povolit. Takže jsem je jednoduše profesionálně přeřízl! Také samotné sešroubování ocelových per a tlumičů bylo provedeno na profesionálním hydraulickém přípravku. Při montáži nové sestavy do auta bylo tedy ještě nutné vyřešit nové tlakové trubičky. Když jsem zjistil jejich cenu, tak to byl šok. Když to uviděl můj externí profesionální rádce, doporučil mě přibližně stejně dlouhé náhradní trubičky (Autokelly L Predni trubka brzdice XS 111438710), které jsou za zlomek ceny. Trubička má požadované zakončení, ale větší šestihran u převlečených matic. Nakonec jsem uznal, že to není jejich chyba, ale spíše výhoda. Upravil jsem starý očkový klíč na „korunkový otevřený“ tak, že do korunky je vybroušena mezera, odpovídající vnějšímu průměru brzdové trubičky.

Tlakové trubičky jsem netvaroval do jejich původní podoby, chtěl jsem se vyhnout ostrým ohybům. Trubičky se nesmějí tvarovat přes ostré předměty (svěrák, kleště), ale pouze v ruce.    Následovala výměna brzdové kapaliny v celém systému a odvzdušnění. Na dobrou radu  jsem si vyrobil pomůcku (na vrakovišti vyhozeném uzávěru nádržky a automobilového ventilku). Za pomoci tohoto přípravku a s redukovaným tlakem z kompresoru cca 1,5 At. jsem nepotřeboval žádného pomocníka (nezapomínat na dolévání kapaliny!).

Došlo na finále. Auto stálo na kolech, a s požadovanou výškou kufru! Shodil jsem montérky, umyl ruce a mohlo dojít k praktické zkoušce. Při prvním nástupu je jasně cítit, že musíte zadek posadit výš. Také kontrola zrcátek pobídne k jejich malé korekci. Potom už nastartovat, zkouška brzd, a můžeme do běžného provozu.

Musím uznat, že chování auta na hrbech a dírách silnic se podstatně změnilo. Zadní část začala pérovat! Od té doby jsem najel tisíce kilometrů. Na všechno dobré si rychle zvykneme. Zadek automaticky zvednu do potřebné polohy, ani pérování nevnímám. Přesto i s odstupem musím uznat, že se výměna tlumičů povedla a vyplatila. Auto opět vypadá dobře a poskytuje i příjemnější jízdu. Co si od opravy víc přát?

Orientačně cenové relace (červen 2012):

            tlumič zadní      suby     4 468,- Kč/1ks                       mdily    2574,- Kč/1ks

            pružina             suby     2 900,- Kč/1ks                       mdily      931,- Kč/1ks

            brzd. trubka     suby        450,- Kč/1ks                        kelly cca  40,- Kč/1ks

Foerster před a po výměně pérování zadní nápravy.

Diskuze o článku Nové téma


Foto galerie

Subaru Forester

Toto je článek o modelu Subaru Forester

Subaru Forester 2.0X facelift

Japonská automobilka omladila SUV Forester. Novinkou je upravený dvoulitrový benzínový motor typu boxer, který tloukl i pod kapotou testovaného provedení. Kromě nového motoru se změnilo ještě několik detailů, šestistupňová manuální převodovka ale stále není pro model 2.0X k dispozici.

O...

Trvalý a neodpojitelný pohon všech kol.

Trvalý a neodpojitelný pohon všech kol.

 

 

   Je mnoho typů osobních automobilů které jsou označeny symbolem 4x4, 4WD apod. Jen málo z nich má „trvalý a neodpojitelný“ pohon kol. Ostatní jsou poháněny jen jednou nápravou. Druhá se zapojí, manuálně nebo automa...

Přenos točivého momentu motoru na kola vozu SUBARU Forester 2.0 s 5MT

 

Jak a proč se točí všechna kola SUBARU Forester MT?

 

   Automobil SUBARU Forester 2.0 s 5MT přenáší točivý moment motoru na kola přední a zadní nápravy v deklarovaném poměru 50:50. Rozdělení realizuje mezinápravový diferenciál (MD), doplněný viskózní spojkou (VS). MD a VS tvoří nerozebíratelný modul, který je umístěn ve skříni s převodovkou a předním diferenciálem.

Rychlostní skříň s př...

Subaru Forester S-Edition

Automobilka Subaru vystavila na svém stánku na autosalonu v Sydney koncept S-Edition

... který se jen v detailech odlišuje od aktuální generace sériového modelu Forester modelového roku 2011. Vychází z verze Forester XT s plochým čtyřválcem s objemem 2,5 l, jehož parametry byly navýšeny o 32 k...

Test nového Lesníka v turbíně

Nový Lesník

Tak jsem dnes nevydržel a neodolal volání dealera a podlehl jeho naléhání a jel projet novou turbínu. Tedy žádnou elektrárenskou, jak by se neznalci mohli domnívat, ale tu krásnou 169 kW turbínu v novém Foresteru. Už při příjezdu na parkoviště před autosalón, kde st&a...


Články