Články


„Přemýšlej, než vyjedeš“ aneb Hustíme správně?

2008-06-12 Přečteno: 4 350x

Dlouhodobou bezpečnostní preventivní akci provádí společnost Bridgestone. Zaměřuje se pochopitelně na pneumatiky.

Firma Bridgestone právě zveřejnila výsledky svých loňských výzkumů, při nichž bylo v 19 zemích EU zkontrolováno 38 867 osobních vozů. A tyto výsledky nejsou nikterak příznivé. Podle nich 38 % motoristů v Evropské unii ohrožuje vlastní bezpečnost tím, že jezdí na nedostatečně nahuštěných pneumatikách, a každý osmý motorista podstupuje vysoké riziko pramenící ze snížené životnosti v důsledku kritického podhuštění pneumatik. Kromě toho se kvůli tomu každý rok předčasně vyhodí 40 milionů pneumatik a zbytečně se spálí 5,3 miliardy litrů paliva s celkovými náklady ve výši 10,6 miliardy eur a do atmosféry se vypustí 12,3 milionu tun CO2, což odpovídá zvýšeným emisím ve výši 4,6 g CO2/km pro každý vůz provozovaný na evropských silnicích.

Bezplatné kontroly prováděla firma Bridgestone u nákupních center a na veřejných parkovištích. Jsou součástí celosvětové bezpečnostní kampaně “Přemýšlej, než vyjedeš”, kterou pořádá koncern Bridgestone od roku 2005 ve spolupráci s Nadací FIA (Mezinárodní automobilová federace) a národními automobilovými kluby. Výsledky dokládají, že mnozí motoristé netuší nic o přirozené ztrátě tlaku vzduchu v pneumatice, k níž dochází úplně stejně jako u fotbalového míče, a o nebezpečí, jemuž se vystavují při jízdě s nesprávně nahuštěnými pneumatikami. S klesajícím tlakem vzduchu v pneumatice stoupá pravděpodobnost ztráty kontroly nad vozidlem a nebezpečí smyku.

Ze všech zkoumaných pneumatik mělo 33 % hloubku dezénu na hranici zákonem předepsaného minima 1,6 mm či dokonce ještě menší. U vozidla obutého do takových pneumatik se začíná tzv. aquaplaning projevovat v rychlosti o 40 % nižší než v případě pneumatik nových. Malý tlak se také velmi negativně projevuje na jejich životnosti, protože dochází k extrémnímu namáhání jejich ramen a značnému zahřívání v důsledku deformací bočních stěn. Motoristé, u jejichž vozů byl zjištěn extrémně nízký tlak v pneumatikách, riskují v důsledku působení těchto faktorů defekt pneumatiky.

Neméně nepříjemné jsou důsledky provozu s málo nahuštěnými pneumatikami pro životní prostředí. Tlak vzduchu v pneumatikách významně ovlivňuje velikost jejich valivého odporu, který patří mezi klíčové faktory určující velikost spotřeby paliva. V závislosti na typu silnice a na jízdním stylu představuje valivý odpor 18 až 26 % celkové hodnoty jízdních odporů působících na vůz. Protože nízký tlak vzduchu v pneumatikách zvyšuje valivý odpor, ovlivňuje tím také spotřebu paliva a množství emisí.

Bezpečnostní kampaň “Přemýšlej, než vyjedeš” se pravidelně koná také v České republice, a to od roku 2005. V letech 2005 a 2006 bylo u nás celkově zkontrolováno 2498 automobilů, z nichž mělo zbývající hloubku dezénu pod zákonnou hranicí 4,9 % kontrolovaných vozů a na hranici zákonného minima (1,6 až 3,2 mm) 9,2 % vozů. Nízký tlak v pneumatikách mělo 43,3 % kontrolovaných vozů, kriticky nízký (pod 1,5 baru) 2,4 % vozů a naopak příliš vysoký (nad 2,7 baru) 10,9 % vozů. V loňském roce si nechalo zkontrolovat stav svých pneumatik 1940 řidičů, u nichž byla ve 12,8 % případů shledána zbývající hloubka dezénu na hranici zákonného minima a každý dvacátý vůz nevyhověl v tomto ohledu předepsanému limitu 1,6 mm. S nízkým tlakem v pneumatikách bylo na cestě 23,6 % řidičů, kriticky nízké hodnoty byly naměřené ve 4 % případů a 4,9 % vozů jezdilo na vysoce přehuštěných pláštích.

Otázka správného huštění pneumatik je však daleko náročnější. „Ideální“ tlak je totiž závislý nejen na aktuálním vytížení auta a rozměru a směsi pláště, ale také na typu vozu, rozdělení hmotnosti mezi nápravy, klimatických podmínkách nebo rychlostí, jíž máme v plánu se pohybovat. Tabulky huštění však řadu z těchto faktorů nezohledňují. Kontrola stavu pneumatik je u nás skutečně dlouhodobě podceňována. Těžko přeci můžeme očekávat, že by naši řidiči před jízdou upravili tlak v případě, pokud mají v plánu jet rychle či vézt množství nákladu, když většina z nich není schopna dokonce regulovat sklon světlometů pouhým pootočením kolečka korektoru na palubní desce. Proto je třeba podobné akce, zvlášť pokud nejsou hrazeny ze státního rozpočtu, ocenit. A to i přesto, že výše popsaná kampaň firmy Bridgestone není metodicky dokonalá ani vyčerpávající. Kromě jiného nebere v potaz pneumatiky předčasně opotřebené špatnou geometrií náprav.

Zdroj: AUTOREVUE.cz

Diskuze o článku Nové témaČlánky